Combo 12 chiếc kẹp giấy ( kẹp bướm) 15mm

18.000 12.000