Combo 5 hộp ghim vòng kẹp tài liệu ( ghim cài C62 )

65.000 50.000